Peuterspeelzaal de Woelwater


 

Ook in Vijfhuizen (d’Yserinckweg 24a) is de veilige peuteropvang van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) beschikbaar. Van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 13.00 uur is je peuter (2 tot
4 jaar) van harte welkom bij juf Caren en juf Marieke. Deze goed opgeleide pedagogisch medewerkers verzorgen liefdevolle peuteropvang, die aansluit op de belevingswereld van je peuter.
 
Spelenderwijs brengen zij alle ontwikkelingsgebieden aan bod via de Piramide-werkwijze. Het spelmateriaal is afgestemd op de leeftijd van je kind en prikkelt de nieuwsgierigheid en fantasie.
Je peuter leert prettig omgaan met anderen, groeit naar zelfstandigheid, leert nieuwe woorden en begrippen en maakt vooral veel plezier met leeftijdsgenoten.
 
Voor peuters die een steuntje in de rug nodig hebben in hun (taal)ontwikkeling schakelen wij een SKH-tutor voorschoolse educatie (VE) in. Voor peuters met een voorsprong creëert een SKH-tutor samen met het team extra uitdaging. Voor alle kinderen zorgen we samen met de kleuterleerkracht van de basisschool voor een goede overdracht. Op deze manier maakt je peuter ook een goede start op de basisschool. Meer info en een rondleiding vind je via www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl.