Welkom op de school

Welkom op de website van de basischool De Vijfsprong in Vijfhuizen

Door middel van deze website proberen wij u een indruk te geven van onze school en vindt u er praktische en actuele informatie.

Onze school is in augustus 2020 ontstaan uit een fusie van de voormalige basisscholen De Waterwolf en De Tweemaster. De Vijfsprong is de enige basisschool in Vijfhuizen, een school waar iedereen welkom is. Samen met kinderen, ouders en een sterk team leerkrachten maken we onderwijs.

Heeft u interesse in onze school? Klik dan op onderstaande button 'Aanmelden voor oriëntatiebezoek'.

Opvang en onderwijs

Wij werken samen met diverse partners in kinderopvang:
  • Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (peuteropvang Woelwater)
  • Kinderopvang Midas
  • Kinderopvang Robinson 

Lees meer...

 

Gebouw

Ons gebouw is in verschillende periodes gebouwd en uitgebreid. Als gevolg van de fusie heeft er een aanpassing in het gebouw plaatsgevonden om de twee gebouwen van de voormalige scholen aan elkaar te verbinden.

Onze school heeft 20 groepslokalen, 2 speellokalen, een aula, een speel-leerplein voor kleuters, een schoolbibliotheek, en verschillende werk- en multifunctionele ruimtes.

We hebben een ruim speelplein waar diverse speeltoestellen staan en ook een 'groene' speelplek.

Wat wij belangrijk vinden

Wij streven een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen na. Er is aandacht voor cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling.
Kinderen kunnen zich pas goed ontwikkelen in een omgeving waar veiligheid, vertrouwen en respect, in omgang met elkaar, aanwezig zijn. Dit wordt vorm gegeven in onze 'Kanjertraining'.
De vakken rekenen, lezen en taal vormen de kern van de cognitieve ontwikkeling. Tevens besteden we aandacht aan de creatieve vorming. We doen dat o.a. met muziek, drama, tekenen, ateliers, etc.
Wij volgen uw kind gedurende zijn/haar schoolloopbaan nauwgezet. U als ouder bent een onmisbare en belangrijke schakel in het ontwikkelingsproces van uw kind. Wij willen net als u het beste voor uw kind. Goed onderlinge communicatie is daarbij essentieel.
Aan het einde van groep 8 willen wij graag samen met u zeggen: het kind heeft zich naar vermogen ontwikkeld en is voldoende toegerust om de stap naar het voortgezet onderwijs te maken.

Sociale Veiligheid Protocol

Dit protocol is geformuleerd vanuit de wij-vorm van school en ouders.
Dat betekent dat u als school dit protocol als voorbeeld kan gebruiken voor uw veiligheidsbeleid. 

U vindt in onderstaand document de onderdelen:
Doelen, de uitgangspunten, wat doen we preventief en hoe doen we dat en wat doen we als het mis gaat en hoe doen we dat?
Klik hieronder om het protocol van de Kanjertraining te lezen.
Klik hier om het gedrag- en pestprotocol van school te lezen.