Kanjertraining

Op de Vijfsprong gebruik gemaakt van de Kanjertraining. Deze methode richt zich specifiek op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander.

Elke week worden er kanjerlessen gegeven. Hierin leren de leerlingen om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Op school worden wij begeleid door onze kanjercoördinatoren. Zij hebben samen met de directie een protocol geformuleerd.


U vindt in onderstaand document de onderdelen:
Doelen, De uitgangspunten, Wat doen we preventief en hoe doen we dat en Wat doen we als het mis gaat en hoe doen we dat?
Klik hieronder om het protocol van de Kanjertraining te lezen.
Klik hier om het gedrag- en pestprotocol van school te lezen.