Ons team


Groepsleerkrachten
De groepsleerkracht is verbonden aan één of meerdere groepen. Hij of zij geeft onderwijs aan de leerlingen en onderhoudt contacten met de ouders/verzorgers. Veel leerkrachten werken parttime. Duo leerkrachten hebben wekelijks een overdracht. Naast lesgeven hebben groepsleerkrachten organisatorische en onderwijsinhoudelijke taken.

Intern begeleider
Er werken op de Vijfsprong twee intern begeleiders. Samen ondersteunen zij de groepsleerkrachten en bewaken zij samen met het team de leeropbrengsten. Ook maken zij samen met de leerkracht en andere deskundigen plannen voor de groep, subgroep of individuele leerling.

Leerkrachtondersteuner
Twee leerkrachtondersteuners ondersteunen leerkrachten in en buiten de klas. Zij maken begeleidingsplannen voor de groepen en richten zich op leerlingen met specifieke leerbehoeften. Ook begeleiden zij leerlingen in groepjes of individueel.

Onderwijsassistent
Ter ondersteuning van het team werken er op de Vijfsprong twee onderwijsassistenten. Zij begeleiden leerlingen in de klas of buiten de klas. 

Remedial teacher
Onze remedial teacher op school verzorgt individuele begeleiding van leerlingen. Zij is op twee ochtenden in de week aanwezig.

Leescoördinator
Twee leescoördinatoren richten zich op het verbeteren van het leesonderwijs. Tevens coördineren zij onze schoolbibliotheek. Zij zij aanspreekpunt voor de consulent van Bibliotheek Haarlemmermeer en bibliotheek-ouders die de uitgifte en inname van de boeken verzorgen.

Rekenspecialist
Onze rekenspecialist houdt zich bezig met het rekenonderwijs. 

ICT- coördinator
ICT staat voor informatie en communicatietechnologie. De ICT- coördinator is verantwoordelijk voor het beheer van de apparatuur en (educatieve) software. Daarnaast ondersteunt zij de leerlingen en leerkrachten bij het gebruik van de computer (en andere digitale leermiddelen).

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding
Onze vakleerkracht lichamelijke opvoeding verzorgt het bewegingsonderwijs op de Vijfsprong vijf dagen per week.  Naast de gymlessen denkt zij mee aan bewegend leren op school.

Congiërge
Onze congiërge is drie dagen per week aanwezig en is verantwoordelijk voor diverse facilitaire zaken. 

Administratief medewerker
Eén keer in de week worden we op school ondersteund door een administratief medewerker. 

Team-assistent
Binnen deze functie houdt een collega zich drie dagen in de week bezig met niet-onderwijsgerelateerde, organisatorische werkzaamhede; zoals het helpen bij de voorbereidingen van feesten op school (Sint, kerst, enz). 

Stagiairs
We werken veel met stagiairs van de PABO. Ze draaien meestal één of enkele dagen per week mee in de klas om het vak als leerkracht in de vingers te krijgen. Wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstige leerkrachten.

Schoolleiding
Op de Vijfsprong hebben we een tweekoppig directieteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de aansturing van het team.