De VijfsprongOnze school is op 1 augustus 2020 ontstaan door een fusie van interconfessionele basisschool De Tweemaster en openbare basisschool De Waterwolf. OBS De Waterwolf was de oudste school in de Haarlemmermeer, meer dan 150 jaar oud. ICBS De Tweemaster was sinds 1993 een fusieschool van RKBS Het Wildemanskruid en PCBS De Meerval in Vijfhuizen.
Op onze school zitten kinderen met diverse achtergronden. Vanzelfsprekend is op onze school plaats voor alle leerlingen en hun ouders, ongeacht afkomst en religie. Wij omarmen diversiteit. Wij verwachten wel dat alle ouders en leerlingen onze identiteit respecteren en zoveel mogelijk meedoen met alle activiteiten die hiermee verband houden.