Oudervereniging


De ouderraad (OR) is het bestuur van de Oudervereniging. Alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Vijfsprong zijn automatisch lid van de Oudervereniging.
Omdat de school kinderen naast het leren ook nog 'iets anders' wil meegeven, organiseert de OR activiteiten die de schooltijd van alle leerlingen extra plezierig maakt. Dit gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met het team van de school.
De ouderraad van de Vijfsprong heeft minimaal 5 en maximaal 10 leden. Als er een vacature voor een OR-lid is, wordt dit via Parro kenbaar gemaakt. Alle leden (lees ouders/ verzorgers) kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Indien er meer aanmeldingen dan vacatures zijn, worden er verkiezingen gehouden.
 
Activiteiten van de Ouderraad
De ouderraad werkt voornamelijk in commissies. Afhankelijk van de omvang van een activiteit maken er 2 of meer OR-leden deel uit van een commissie. In de OR vergadering worden alle OR-leden door de commissies geïnformeerd over de status van een toekomstige activiteit.
 
De OR organiseert o.a.:
- Schoolreisje                    - Playbackshow groep 1-2            
- Sinterklaasviering         - Kerstviering         
- Paasontbijt                     - Schoolvoetbal
- Afscheid groep 8          - Sportdagen
 
De meeste commissies bestaan uit OR-leden én leerkrachten, zij werken samen aan de organisatie van een activiteit. De OR vergadert gemiddeld eens in de zes/zeven weken. Een afvaardiging van de leerkrachten is bij deze vergaderingen aanwezig. Tijdens de vergadering worden de komende activiteiten besproken en de afgesloten activiteiten geëvalueerd.
Voor de uitvoering van de activiteiten is regelmatig extra hulp nodig van ouders. 
U kunt de oudervereniging bereiken via de mail: ov.devijfsprong@gmail.com