ParroOp school gebruiken wij als communicatiemiddel de app Parro. De link naar de online omgeving vindt u ook op de homepagina van deze website en ook hier.  
Aan het begin van het schooljaar krijgt u van de groepsleerkracht een uitnodiging om u aan te sluiten bij de groep van uw kind(eren). 
Mocht u vragen hebben over Parro, neem dan contact op met de groepsleerkracht.
Voor technische vragen, mailt u dan naar info.vijfsprong@jl.nu